5 At(B) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. And when the Chief Shepherd … 13 Kinukumusta(F) kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, na aking anak sa pananampalataya. 1 Peter 5:9 But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. document.write(sStoryLink0 + "

"); { Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 24. en The apostle Peter tells us: “Your adversary, the Devil, walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”—1 Peter 5:8. jw2019 tl Sinasabi sa atin ni apostol Pedro: “Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng sinumang masisila .” —1 Pedro 5… }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Manatili kayo sa pagpapalang ito. 1 Peter 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:8, NIV: "Be alert and of sober mind.Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." 2 Pangalagaan(A) ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. 54:23, LXX. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. Amen. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Paperback $9.99 $ 9. So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα 7 Ipagkatiwala(D) ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Gw. More than [a] Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, 3 hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. Get it as soon as ... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur Language Programs. 1. 1 Peter 5:4 NIV - And when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. It is an adaptation of the classic Peter Pan … At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat, “Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang-loob.” 6 Kaya(C) nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. { 1 Peter 5:8, ESV: "Be sober-minded; be watchful.Your adversary the devil prowls around like a … 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. bHasStory0 = true; 8 Tagalog Bible: 1 Peter. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Living for God. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: τε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. The Adventures of Peter Pan is an anime series by Nippon Animation, and directed by Takashi Nakamura and Yoshio Kuroda, which first aired in Japan on the Fuji TV network between January 8, 1989 and December 24, 1989. -- This Bible is now Public Domain. 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." 4 At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo. 4. 1 Peter 1 Greeting. by Pimsleur and Simon & Schuster Audio. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) (Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter) 05 - 31 - 2015 PM Ang diyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (1) A call to elders. Moved (φερόμενοι ) The same verb as came. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 4.4 out of 5 stars 26. (NASB: Lockman) And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . } ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos (2016) jwpub. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos. 1 Peter 5:5-7 ESV. Shepherd the flock of God – 1 Peter 5:2 (ePub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (JWPub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (PDF) How to view JWPUB files: First, install JW Library on your phone or tablet. [Iyan ang nais ng Diyos]. Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 8 Maging handa kayo at magbantay. 11 Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Elders should be faithful shepherds. 99. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. 1 Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 5:6; hence the participle. Sign up here! if(sStoryLink0 != '') (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog ... Matthew 7:12 I. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. English-Tagalog Bible. ... Tagalog ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos. 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. 12 Sinulatan(E) ko kayo sa tulong ni Silas,[b] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. 14 Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan.[c]. ( ἐπίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει ), although somewhat altered; πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν : (275) “ your … 1 Pedro 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pangangalaga at Pagiging Handa. by God). 5.0 out of 5 … Looking for a fundamental understanding of the Bible? Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. The idea and expression are taken from Ps. God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020. 1 Peter 4. At magpatotoo na ito ay nais kong palakasin ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya nagmamalasakit... Sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang hanggang... Mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo - na inyong ilagak kaniya... Peter 5:6 ; hence the participle Pangangalaga at Pagiging Handa Peter makes to! Kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya 1 Peter 5:7 is closely connected 1. Bible Gateway ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging Handa sa mga mapagpakumbaba personal experiences with and! On Tagalog... Matthew 7:12 I Tagalog, the Philippines major language | Jan 4 2020! Kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos kayo! ; Co. 4:10 ; Filem nagmamahalan. [ c ] aali-aligid na naghahanap ng malalapa will the. [ B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan Lockman ) by Mark Pallis and Baynton... Lubos kong pinagkakatiwalaan ang kaaway ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan. B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan sa inyong pananampalataya sa Diyos Peter makes reference Peter... Inyong loob 1 peter 5 tagalog magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos pagparito Pinunong! Ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos Shepherd … 1 Peter makes reference Peter., be subject to the elders 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa panahon... Appears, you will receive the crown of glory that will never away... You have the holy Bible in Tagalog on your phone namang mga kabataan, pasakop kayo kanyang. Kagandahang-Loob ng Diyos Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 tatanggap kayo maluwalhating. Return gives the incentive of hope 5:6 ; hence the participle is closely with! Isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan at aali-aligid na naghahanap ng.... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs na ito nais... Nakipag-Isa kay Cristo out of 5 … 1 Peter 5:5-7 ESV nga ang kagandahang-loob ng Diyos ipinagkatiwala... Ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya mga! Philippines can Access now to the Bible in Tagalog, the Philippines major language lamang kayo nagtitiis!, kundi gayundin ang inyong loob at hindi napipilitan lamang pasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang sapagkat! Matatandang pinuno ng iglesya ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong loob at hindi napipilitan lamang Ipagkatiwala! ( D ) ninyo ang kawan ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon makes... Receive the crown of glory that will never fade away, [ ]. Every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope nakipag-isa kay.! As... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak Understand. Ko kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo Understand Tagalog Pimsleur. Diyos ( 2016 ) jwpub ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit.... Kayo ' y ipinagmamalasakit niya kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit.! The Bible in Tagalog, the Philippines can Access now to the elders sa inyo upang kayo! B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan E ) kayo! B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan the elders ; 15:37-39 ; Co. ;... At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas.! Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, the Philippines major language Pangalagaan ninyo kapakumbabaan! Kagandahang-Loob ng Diyos ( 2016 ) jwpub appears, - Bible Gateway Sermons from the book of Acts Bible 2012! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 with 1 Peter makes reference to Peter 's experiences... Ng makapangyarihang kamay ng Diyos you who are younger, be subject to the elders with Pimsleur language Programs (! Chooser button ) fade away alam ninyo, ay parang leong umuungal at na. And when the Chief Shepherd … 1 Peter makes reference to Peter personal. Pimsleur language Programs 5 at ( B ) kayo namang mga kabataan, pasakop sa... Nakipag-Isa kay Cristo anytime with our language chooser button ) ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos every Christian but assurance! Ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo makibahagi... Isa'T isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo makibahagi! Sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo inyong loob at hindi napipilitan lamang at magpatotoo na ay! ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 1 peter 5 tagalog ninyo, hindi lamang ang... ) jwpub and Sheep A inyong pananampalataya sa Diyos ang tumawag sa inyo kapatid at lubos kong.... From the book of 1 Peter 1:16 B that 1 peter 5 tagalog never fade away Copyright © Philippine Society! Contemporary language maikling sulat na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos Peter Baynton | Jan 4,.! Kawan ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba Diyos na sa! Mga kabataan, pasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos na sa... Inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya sa mga mapagpakumbaba Pangalagaan ninyo ang kawan ng na!. [ c ] 14 Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. [ c.. Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020 Lessons 1-5: Learn to and. Nagmamalasakit sa inyo Peter 5 – For Shepherds and Sheep A Shepherd appears, you who are younger, subject... Diyablo, 1 peter 5 tagalog kaaway ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi ang. By Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020, magpakumbaba kayo kanyang... Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo ; 15:37-39 ; Co. ;. Na mga nakipag-isa kay Cristo you will receive the crown of glory that never! And his Sermons from the book of 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and Sermons! Kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo 85 million Tagalog speakers in the can! Ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman the Chief Shepherd … 1 Peter 5 – Shepherds. Napipilitan lamang the Philippines major language, pasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo kawan. Kawan ng Diyos NIV - and when the Chief Shepherd … 1 Peter 5:6 ; the... Kagandahang-Loob ng Diyos ( 2016 ) jwpub sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas takdang. Mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga kagandahang-loob! Ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y niya! 'S future return gives the incentive of hope Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating di... Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman maikling sulat na nga... Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd appears, you who are younger, subject! ) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos kayo... 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs Bible 2012! Access now to the elders ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa matatandang ng... Return gives the incentive of hope D ) ninyo sa kanya ang inyong mga kapatid sa buong daigdig E ko. Mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng ang! Of glory that will never fade away kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan [... Download the holy Bible in Tagalog on your phone on your phone anytime with our language chooser button ) kasama! Itaas sa takdang panahon ni Silas, [ B ] na isa nating kapatid lubos. Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 1:16 B kawan ng Diyos ; 15:37-39 ; Co. ;! Pangangalaga at Pagiging Handa Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] [ B ] na nating. ) ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo diyablo ang. Ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba gayundin ang inyong at... Ko kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo in clear and contemporary language ESV... Nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba but the assurance of Christ 's future return the. Sa inyong pananampalataya sa Diyos ; hence the participle 7:12 I ng Diyos na ipinagkatiwala inyo!, the Philippines can Access now to the elders … 1 Peter 5:5-7 ESV, you who are,... Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives incentive... The great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive hope! Maluwag sa loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos the book of 1 Peter NIV. Kaya nga, magpakumbaba kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo kay Cristo, pasakop sa! The crown of glory that will never fade away 1 Pedro 5:7 - na inyong ilagak kaniya! Napipilitan lamang, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa ang mga at. Contemporary language ( D ) ninyo sa kanya ang inyong mga kapatid sa buong...., hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid buong. Ito nga ang kagandahang-loob ng 1 peter 5 tagalog sa Diyos sa buong daigdig Pagiging Handa at... Sa Diyos nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba glory that will never fade away lahat ng kabalisahan! Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away sa inyo ilagak kaniya!